suasoriae disputatio
decyzje

 

Jaką podjąć decyzję, jaki zespół dobrać, na których pracownikach oprzeć największy ciężar, jakie przyjąć warianty działania, jakie wybrać kryteria wyboru.

 

Przeanalizujemy proces realizacji Twoich celów,
zidentyfikujemy wąskie gardła,
błędnie dobrane zasoby,
zbyt długi czas realizacji,
brak decyzji we właściwym czasie.