suasoriae disputatio
otoczenie

 

Co wpływa na Twoją organizację z zewnątrz? Czy bierzesz wszystko pod uwagę? Czy zdajesz sobie ze wszystkich zagrożeń sprawę?

 

Każda współczesna organizacja jest częścią większej całości, jest częścią naczyń powiązanych, jest częścią firm współpracujących i konkurujących.

 

Wśród nich to najczęściej klienci, potencjalni klienci i konkurenci. Z częścią z nich robisz biznesy o innych się starasz, a innych unikasz. Jak ich zidentyfikować, jak z nimi współpracować, jak ich unikać, jak ich znajdować, jak dzięki współpracy z nimi zarabiać.

 

Ale również to dostawcy, którzy tworzą Twoje koszty, główne koszty generujące przychody. To również dostępne źródła finansowania i dofinansowania. Jak wybrać, jak ich zjednać w jednym, Waszym wspólnym celu, generowania jak największych zysków.

 

To czasami grupy nacisku, organizacje obywatelskie, lokalne grupy sprzeciwu a czasami związki zawodowe.

 

 

To wszystko stwarza bariery, zagrożenia, ale przede wszystkim szanse.

Pomagamy zidentyfikować te szanse i je wykorzystać.